Merel als leraar

Als leraar hoop ik eenzelfde rol te spelen voor kinderen die de leraren en anderen voor mijn kinderen en in het bijzonder voor mijn zoon met autisme hebben gespeeld. Zij zagen zijn talenten, hadden hoge verwachtingen en gaven hem het vertrouwen om die talenten te ontwikkelen.

Vanaf september 2021 ben ik een aantal dagen juf van groep zes op een school voor speciaal onderwijs in Den Haag.

Merel volgt een Pabo opleiding (september 2019 – heden) en liep diverse stages (sept 2019- juli 2021)
– Groep 7 Regulier Basisonderwijs
– Groep 2/3 Speciaal Onderwijs (Cluster 3: Zeer Moelijk Lerende Kinderen)
– Groep 3 Regulier Basisonderwijs
– Groep 4 Speciaal Onderwijs (Cluster 4: internaliserende gedragsproblematiek)
Leraar

merel-als-schrijver

Schrijver

Merel als schrijver

Merel deelt haar ervaringen, ontmoetingen en reflecties als schrijver, in columns en nu ook in een boek.
In de Volkskrant schrijft ze sinds twee jaar een tweewekelijkse column op zaterdag. Ze maakt een link tussen de kleine verhalen van gewone mensen met de grotere thema’s en ontwikkelingen in de samenleving.

In haar boek, De Stap, vertelt ze voor het eerst het verhaal van haar carrière. Een unieke inkijk in de dilemma’s van de directiekamers, en een persoonlijk, openhartig verhaal over hoe ze als vrouw steeds verder omhoog klom in een door mannen gedomineerde wereld, en de top bereikte. Om die vervolgens te verlaten voor het klaslokaal.

Merel als spreker

Als keynote spreker of panellid op seminars, symposia en andere bijeenkomsten, en als expert op radio en televisie draagt Merel haar boodschap uit. Ze spreekt over (vrouwelijk) leiderschap en de kunst van besturen, geeft haar visie op onderwijs en het lerarentekort , de impact van kansen(on)gelijkheid en vertelt ze over hoe het is een ervaren beginner te zijn.

Kijk hier naar optreden van Merel tijdens SER Topvrouwen seminar Celebrate diversity, Embrace Inclusion, 22 juni 2022

Foto bij spreker

Spreker

Adviseur

Merel als adviseur

Als adviseur wil Merel vooral verbinder zijn tussen bestuur en praktijk, tussen systeem en individu. Hierbij bouwt ze op haar jarenlange ervaring in publiek en private omgeving, waarbij ze met een keur aan stakeholders te maken kreeg.

Merel adviseert bedrijven, overheidsorganisaties, belangenbehartigers -zoals in het onderwijs- en NGO’s.

In het schooljaar 2019-2020 werd Merel door de Minister van Onderwijs aangesteld als onafhankelijk aanjager van de aanpak van het lerarentekort. Haar rapport wordt gezien als een van de erkende blauwdrukken voor het oplossen van het lerarentekort.

Merel is mede-initiator van het cross-mentoring programma. Dat is ook een uiting van de brug-functie die ze nastreeft: door de persoonlijke ontmoeting tussen een basisschooldirecteur en een leider uit het bedrijfsleven te faciliteren, verbinden we hun verschillende werelden.

Merel als bestuurder

Ruim twintig jaar bestuurlijke ervaring zet Merel nu in als toezichthouder.

Als toezichterhouder staat ze het management bij als raadgever en klankbord, puttend uit haar eigen ervaringen en dilemma’s, maar ook uit actuele inzichten in de huidige tijdgeest met oog voor samenleving en maatschappelijk belang.

Merel is een kritisch-opbouwende toezichthouder, die de raden van bestuur niet alleen controleert, maar vooral ook uitdaagt en stimuleert na te denken over andere perspectieven, breder en met alle belangen rekening houdend.

Bestuurder

Huidige bestuurlijke rollen

Biografie

Voordat Merel het onderwijs in ging, bekleedde ze meer dan twintig jaar lang verschillende bestuursfuncties bij Nationale-Nederlanden, ING, Nederlandse Spoorwegen en de Autoriteit Financiële Markten. In 2012 werd ze gekozen tot Topvrouw van het Jaar “omdat ze geldt als lichtend voorbeeld van de vrouwelijke leiderschapsstijl die uitgaat van verbinding”. Gedurende haar hele carrière zet Merel zich in voor inclusie en diversiteit.

In 2019 maakte Merel de stap van bestuurskamer naar klaslokaal. Ze geeft nu les aan kinderen in het speciaal onderwijs, vervult bestuurlijke rollen om de kloof tussen de praktijk en de bestuurskamer te verkleinen en schrijft en spreekt ze over haar ervaringen en analyses.

Merel is getrouwd en moeder van twee kinderen en twee stiefkinderen. Als fervent marathonloper weet ze als geen ander dat niets onmogelijk is, zolang je maar die eerste stap zet.

2014 – 2019 Bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten (AFM)

2016 – 2019 Chair Investor Protection and Intermediairies Standing Committee (ESMA)

2016 – 2020 Lid Nederlandse Sportraad

2012 – 2016 Voorzitter Vanuit Autisme Bekeken (VAB)

2011 – 2015 Lid Raad van Commissarissen Port of Rotterdam

2012 – 2014 Vice-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Autisme

2010 – 2014 Voorzitter Raad van Toezicht Het Spoorwegmuseum

2009 – 2014 Lid Raad van Bestuur Nederlandse Spoorwegen

2006 – 2011 Lid Raad van Toezicht TU Delft

2007 – 2009 Management Committee ING Investment Management Europe

2002 – 2007 CEO Pensions Nationale-Nederlanden

2000 – 2002 Member Executive Board, Marketing and Sales director Poland